Nastavak aktivnosti na projektu „Uspostavlјanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mlјekarstva“

Dana 25.10.2017. godine, u Mrkonjić Gradu,  je održan drugi Info dan „ Promocija  Radionice za preradu mlijeka” koja je opremlјena u okviru projekta “Uspostavlјanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje i razvoj tržišta u sektoru mlјekarstva“.

Sredinom maja u Polјoprivrednoj školi u Banjaluci je otvorena radionica za preradu mlijeka, koja je opremlјena u okviru projekta „Uspostavlјanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje i razvoj tržišta u sektoru mlјekarstva“, sufinansiranog od strane USAID/SWEDEN FARMA II projekta. Tom prilikom su šef misije USAID-a u BiH Piter Dafi, šef projekta FARMA II Adrian Nil, ostali partneri na projektu, zatim studenti, učenici i svi posjetioci imali priliku da se upoznaju sa novom opremom tj. mini pogonom za preradu mlijeka ali i da probaju mliječne proizvode koji su napravlјeni u ovoj radionici tokom perioda testiranja opreme.

Da podsjetimo, grant ugovor za projekat je potpisan između nosioca projekta Polјoprivredne škole i USAID/SWEDEN FARMA II projekta, dok su partneri na projektu Gradska razvojna agencija i Tehnološki fakultet Banja Luka. Projektnu aplikaciju je pripremila Gradska razvojna agencija Banja Luka u saradnji sa partnerima i kandidovala na Javni poziv za projekte u okviru USAID/SWEDEN FARMA II projekta.

Nakon otvaranja radionice, nastavlјene su aktivnosti na preradi mlijeka tokom kojih učenici Polјoprivredne škole i studenti Tehnološkog fakulteta pohađaju praktične časove i prave proizvode od mlijeka. U toku je implementacija ostalih projektnih aktivnosti: priprema obuke za farmere/prerađivače mlijeka na temu „Brendiranje i marketing, funkcionalno udruživanje i upravlјanje farmama, unapređenje prodaje i pristup tržištima“ ,priprema i održavanje info dana u regiji i priprema kurikuluma za Program osposoblјavanja za preradu mlijeka a u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Republike Srpske i njegova akreditacija, kao i provođenje mentoring šeme za prerađivače mlijeka.

Ovim putem pozivamo sve farmere/prerađivače mlijeka da posjete radionicu u Polјoprivrednoj školi i ukoliko su zainteresovani da pohađaju praktičnu obuku da se jave u  Gradsku razvojnu agenciju na broj telefona 051/394-251.

S cilјem da multiplicira efekte provedenih aktivnosti i ojača saradnju između partnera u regiji, osim pomenutog projekta, Gradska razvojna agencija Banja Luka trenutno provodi 3 regionalna projekta koji se sufinansiraju iz donatorskih sredstava.

U OSTALIM VIJESTIMA