Objavlјen Javni poziv po projektima zapošlјavanja za 2017. godinu

Gradska razvojna agencija Banja Luka obavještava sve zainteresovane da je Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite i Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske objavili Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava po projektima zapošlјavanja u 2017. godini.

U skladu s Akcionim planom zapošlјavanja za 2017. godinu od strane Zavoda za zapošlјavanje pripremlјeno je šest projekata i to:

Projekat podrške samozapošlјavanju u 2017. godini;

Projekat sufinansiranja zapošlјavanja i samozapošlјavanja djece poginulih boraca VRS, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske u 2017 godini “Zajedno do posla”;

Projekat podrške sticanju radnog iskustva mladih sa VSS u statusu pripravnika;

Projekat obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2017. godini;

Projekat podrška zapošlјavanju lica iznad 50 godina starosti, te

Projekat podrške zapošlјavanju Roma u Republici Srpskoj u 2017. godini.

Po navedenim projektima planirano je zapošlјavanje ukupno 2.548 lica, za šta su predviđena sredstva u iznosu od 10.733.224,00 KM.

Pravo učešća po svakom Projektu pojedinačno dato je nezaposlenim licima i poslodavcima iz Republike Srpske koji ispunjavaju uslove predviđene Javnim pozivom i zapošlјavaju lica iz utvrđene cilјne grupe.

Detalјnije informacije u vezi sa Javnim pozivom i eventualnim učešćem po projektima, osim na internet stranici Zavoda (rubrika PROJEKTI ZZZRS), zainteresovani mogu dobiti u svim filijalama i biroima Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske.

U OSTALIM VIJESTIMA