Održana radionica za preradu mlijeka u okviru projekta „Uspostavlјanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mlјekarstva“

Zbog velike zainteresovanosti domaćih farmera i aktivnom učešću u implementaciji projekta „Uspostavlјanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mlјekarstva“ koji se provodi od februara 2017. godine, održana je još jedna praktična radionica za proizvodnju sira – sirnog namaza u Polјoprivrednoj školi za novu grupu zainteresovanih proizvođača mlijeka.

Zainteresovani kandidati su, pored procesa prerade mlijeka i upoznavanja sa opremom koja je nabavlјena iz projekta, zajedno sa profesorima Polјoprivredne škole i Tehnološkog fakulteta imali priliku i da prisustvuju stručnim predavanjima iz oblasti marketing planiranja i pripreme biznis plana, koja su održali radnici  Gradske razvojne agencije.

S obzirom da je radionica organizovana na način da su učesnici praktično radili u proizvodnji sira i upoznali se sa svim fazama prerade, na kraju su prozvedeni obični sirni namaz, kao i sa ukusima paprike, bijelog luka i koprive, te je organizovana njihova degustacija.

Implementacija projekta „Uspostavlјanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mlјekarstva“ je sufinansirana od strane USAID/Sweden Farma II projekta.

U OSTALIM VIJESTIMA