Oglas o javnoj prodaji nepokretnosti u Poslovnoj zoni „Ramići – Banjaluka“, putem usmenog javnog nadmetanja -ponovlјena licitacija

Oglas o javnoj prodaji nepokretnosti u Poslovnoj zoni „Ramići – Banjaluka“, putem usmenog javnog nadmetanja -ponovlјena licitacija možete preuzeti na sledećom linku:

Oglas o ponovljenoj prodaji u PZ 2018-restoran i komercijala

U OSTALIM VIJESTIMA