Posjeta Japanske agencije za međunarodnu saradnju- JICA

Predstavnici Japanske agencije za međunarodnu saradnju– JICA i Gradske razvojne agencije Banja Luka posjetili su preduzeće EURO ZNAK iz Banja Luke koje je u prethodnom periodu koristilo usluge mentoringa.

Mentoring je besplatna usluga namijenjena mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u Republici Srpskoj i podrazumijeva sveobuhvatnu podršku korisnicima kako bi sagledali svoje poslovanje, definisali potencijal za rast i kreirali strategiju za dalji razvoj.

Na sastanku su pored predstavnika „JICA“ prisustvovali,  vlasnik preduzeća EURO ZNAK i mentor iz Gradske razvojne agencije, koji je provodio uslugu mentorstva u pomenutom preduzeću. Prezentovani su postignuti rezultati mentorstva a razgovaralo se i daljem razvoju preduzeća i podršci Gradske razvojne agencije kroz pružanje usluge mentoringa za MSP.

Uslugu mentoringa je uspostavila Razvojna agencija Republike Srpske uz podršku Japanske agencije za za međunarodnu saradnju – JICA u okviru projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluga malih i srednjih preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“- Faza 2.

Do sada je u Republici Srpskoj certifikovano 45 mentora, a mentorsku uslugu dobilo je 38 privrednih subjekata.

U OSTALIM VIJESTIMA