Šest projekata za osposoblјavanje radne snage u ukupnoj vrijednosti od 557.895, 72 KM

Gradska razvojna agencija Banja Luka je tokom 2017.godine pripremila i kandidovala 6 projekata za osposoblјavanje radne snage prema potrebama tržišta rada kao podršku rješavanju problema  nedostatka radnika u sektorima obrada metala, drveta, kože i tekstila, te prerade mlijeka. Projekti su odobreni od strane donatora a u ukupnoj vrijednosti od 557.895,72 KM i trenutno se nalaze u raznim fazama implementacije. Finansijska sredstva namjenjena su za pokrivanje troškova obuke nezaposlenih za preko 200 kandidata a prema potrebama tržišta rada.

Naši partneri u svim projektima su fakulteti i srednje stručne škole, Biro za zapošlјavanje te preduzeća koja se bave preradom metala, drveta, tekstila i kože, te hrane, dok su donatori:  Američka i Švedska Vlada kroz USAID/SWEDEN FARMA II projekat, Švajcarska agencija za razvojnu saradnju (SDC) kroz Program Prilika Plus, Švajcarska Vlada kroz YEP – projekat zapošlјavanja mladih, i Međunarodna organizacija rada (ILO) kroz projekat“ Lokalna partnerstva za zapošlјavanje“.

Kao podrška razvoju sektora prerada kože i tekstila nedavno su odobrena dva nova projekta.  U decembru mjesecu je potpisan Ugovor o implementaciji projekta koji se finansira iz programa PRILIKA PLUS, dok se potpisivanje Ugovora o implementaciji projekta koji će finansirati Međunarodna organizacija rada iz projekta „Lokalno partnerstvo za zapošlјavanje“ očekuje u februaru.

U OSTALIM VIJESTIMA