Odobreni projekti

Tabelarni pregled vrijednosti projekata koji su odobreni u 2018 godini

Naziv projekta Vrijednost/KM Donator
1 „Jačanje kapaciteta obrazovnih ustanova za provođenje praktične nastave i osposobljavanja radnika za deficitarna zanimanja u sektorima koža/obuća i tekstil. 121.183,09 Švajcarska Ambasada Prilika plus
2 „Osposobljavanje nezaposlenih lica prema potrebama poslodavaca u sektoru metal“ 137.343,20 Švajcarska Ambasada Prilika plus
3 Osposobljavanje radnika u sektoru Ugostiteljstva- „Gastrofokus“ 45.000,00 Švajcarska Ambasada Prilika plus
4 „Uspostavljanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mljekarstva”. 63.036,50 USAID FARMA 2
5 YEP INCUBATOR 50.000,00 YEP – Program zapošljavanja mladih
6 Jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u sektorima tekstil -koža 126.332,93 ILO – Međunarodna organizacija rada
7 The way Forward 48.895,75 Evropa za građane
UKUPNO 591.791,47