Građevinski sektor

Građevinski sektor Banjaluke – 2018. godina

Samostalni preduzetnici.

Prema bazi podataka koju smo dobili, na području grada Banjaluka je evidentirano 163 samostalna preduzetnika, koji su se bavili djelatnošću koja spada u građevinski sektor. Međutim, ovde je specifično jer pojedina zanimanja koja po klasifikaciji pripadaju zanatstvu, takođe mogu da pripadaju građevinskom sektoru.

U sektor građevinarstva se ubrajaju slјedeće grane:

Izgradnja objekata visokogradnje

Organizacija izvođenja projekata za zgrade

41.10 Organizacija izvođenja projekata za zgrade

Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Izgradnja objekata niskogradnje

Izgradnja puteva i želјezničkih pruga

42.11 Izgradnja puteva i autoputeva

42.12 Izgradnja želјezničkih pruga i podzemnih želјeznica

42.13 Izgradnja mostova i tunela

Izgradnja cjevovoda, vodova za električnu struju i telekomunikacije

42.21 Izgradnja cjevovoda za tečnosti i gasove

42.22 Izgradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

Izgradnja ostalih objekata niskogradnje

42.91 Izgradnja hidrograđevinskih objekata

42.99 Izgradnja ostalih objekata niskogradnje, d. n.

Specijalizovane građevinske djelatnosti

Uklanjanje objekata i pripremni radovi na gradilištu

43.11 Uklanjanje objekata

43.12 Pripremni radovi na gradilištu

43.13 Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem

Elektroinstalacioni radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i ostali građevinski instalacioni radovi

43.21 Elektroinstalacioni radovi

43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju

43.29 Ostali građevinski instalacioni radovi

Završni građevinski radovi

43.31 Fasadni i štukaturni radovi

43.32 Ugradnja stolarije

43.33 Postavlјanje podnih i zidnih obloga

43.34 Farbarski i staklarski radovi

43.39 Ostali završni građevinski radovi

Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti

43.91 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova

43.99 Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d. n.

Prema podacima od 07.04.2018. godine, struktura je ovako izgledala:

Ukupan broj preduzetnika: 163

U dalјem tekstu će biti nabrojan broj preduzetnika po vrsti djelatnosti.

16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata – 4

22.23 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa – 2

25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova- 2

43.12 Pripremni radovi na gradilištu (isklјučivo izvođenje pripremnih radova za objekte i radovi koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu) – 8

43.21 Elektroinstalacioni  radovi (isklјučivo pri izvođenju radova i objekata koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu) – 27

43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju (isklјučivo pri izvođenju radova i objekata koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu) – 19

43.29 Ostali građevinski instalacioni radovi (isklјučivo pri izvođenju radova i objekata koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu) – 5

43.31 Fasadni i štukaturni radovi – 5

43.32 Ugradnja stolarije – 7

43.33 Postavlјanje podnih i zidnih obloga – 21

43.34 Farbarski i staklarski radovi – 22

43.39 Ostali završni građevinski radovi – 16

43.91 Postavlјanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova (isklјučivo izvođenje radova i objekata koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu) – 4

43.99 Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d.n. (isklјučivo izvođenje radova i objekata koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu) – 19

46.13 Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom – 1

46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom – 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U OSTALIM VIJESTIMA