Vodovod i kanalizacije

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Početak organizovanog snabdijevanja vodom za piće Banje Luke datira od 1908. godine, kada je aktivirano izvorište Subotica, iz kojeg se i danas crpi 15-20 l/s vode. Danas je osnovni izvor za obezbjeđenje pitke vode rijeka Vrbas. Vodozahvatno područje nalazi se u Novoseliji, 6 km uzvodno od grada.

Za vodosnabdijevanje u gradu zaduženo je preduzeće “Vodovod” a.d. Banja Luka čiji vodovodni sistem danas proizvede i distribuira oko 1020 l/s vode tokom 24 časa, ili oko 30 miliona m³ vode godišnje. U periodu od 1997. do 2000. godine, donatorskim i vlastitim sredstvima, izvršena je rekonstrukcija sistema u svim segmentima, čime je značajno poboljšano vodosnabdijevanje i smanjeni gubici sa 49 % na 35,27 %.

Vodovodna mreža je regionalnog karaktera, jer vodom snabdijeva grad Banju Luku, opštinu Čelinac i dio opštine Laktaši (naselje Trn i Slatina). Procjena je da ”Vodovod” Banja Luka vodom za piće snabdijeva oko 185 000 stanovnika.

Obaveza da do potrošača stigne kvalitetna i higijenski ispravna voda za piće nameće potrebu svakodnevnih uzimanja uzoraka, pregleda i analiza sirove i prerađene vode u vlastitoj laboratoriji, ali i ovlaštenim institucijama u Republici Srpskoj, Srbiji i Hrvatskoj. Rezultati iz oko 12.000 obavljenih pregleda u 2010. godini pokazuju da je voda zadovoljavala sve normative propisane Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Ukupna dužina vodovodne mreže je između 650 i 700 km, a ukupan rezervoarski prostor vodovodnog sistema Banje Luke iznosi 16.050 m³, sa 5 prepumpnih stanica. U sistemu je ugrađeno 27.276 vodomjera i to 21.548 za individualne potrošače, 1.636 za stambene blokove, 4.092 za privredu, zanatstvo i ustanove.

Kanalizaciona mreža u gradu datira od 1912. godine. Današnji sistem je mješovitog i separatnog tipa ukupne dužine oko 320 km.

Planirane aktivnosti razvoja sistema vodosnabdjevanja i odvođenja otpadnih voda do 2020. godine odvijaće se po fazama, pri čemu će neke imati prioritet, a neke biti trajni zadaci. Ovom prilikom izdvajamo: nastavak kampanje na sistematskom otklanjanju gubitaka, idejno rješenje vodosnabdijevanja sjevernog dijela grada (Tunjice), idejno rješenje odvođenja i tretmana otpadnih voda u gradu, izgradnja i proširenje rezervoarskog prostora, izgradnja cjevovodne mreže, naročito većih profila te radovi na daljoj izgradnji i puštanju u rad druge faze fabrike vode u Novoseliji.