Ljudski resursi

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Kvalitet ljudskih resursa u Banjoj Luci baziran je na sistemu edukacije koji daje visoko obrazovane ljude koji brzo uče, govore više jezika i pri tome koriste najsavremenije informacione tehnologije.

Ministarstvo prosvjete i kulture, s ciljem podizanja kvaliteta srednjeg obrazovanja, vodi upisnu politiku u srednje škole u skladu sa potrebama tržišta rada, kao i sa iskazanim potrebama za nastavak školovanja na visokoškolskim ustanovama.

Republika Srpska ima 88 javnih i 4 privatne srednje škole različitih profila (gimnazija, mašinska, ugostiteljska, ekonomska, poljoprivredna, građevinska, medicinska, trgovačka, elektrotehnička, upravna, saobraćajna, tehnološka, škola učenika u privredi, muzička itd.) u kojim se školuje 41.136 srednjoškolaca, kojima predaje 3.820 profesora.

Na dva javna (Elektrotehnički, Tehnološki, Mašinski, Pravni, Ekonomski, Medicinski, Poljoprivredni, Šumarski, Filozofski fakultet, Arhitektonsko građevinski fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Akademija umjetnosti, Bogoslovski fakultet, Saobraćajni fakultet) i 7 privatnih univerziteta u Republici Srpskoj, odnosno na 21 visokoškolskoj ustanoviškoluje se 32.585 studenata, a kojima predaje 2.736 nastavnika i saradnika.

U poslednjih deset godina,  svake godine oko 15.000 učenika završi osnovnu školu, oko 13.500 učenika srednju i oko 4.500 studenata diplomira na univerzitetima Republike Srpske. Takođe, u 2017. godiniRepublika Srpska je postala bogatija za 534magistara nauka/mastera i specijalistai 54 doktora nauka.

Kao dodatak formalnom obrazovanju, postoje i brojne, različite forme edukacija u gradu koje nude  privatne kompanije (jezici, kompjuteri), civilno društvo (komunikacija, participacija, upravljanje projektima) i različiti projekti (upravljanje preduzećima, biznis, menadžment u poljoprivredi itd)

Tokom godina intenzivne saradnje sa stranim investitorima lokalni radnici bili su edukovani i usvojili su tehnološka znanja kao i visoke kriterijume kontrole standarda. Uz bogato iskustvo u proizvodnji i upravljanju, lokalna radna snaga zahtijeva minimum treninga za usvajanje novih tehnologija i montažnih procesa. Vještina lokalne radne snage ogleda se u porastu produktivnosti u sferi industrijske proizvodnje u proteklom periodu.