Evropa za građane

Program (CERV) ima za cilj zaštitu i promovisanje prava i vrijednosti Evropske unije koje su sadržane u Ugovorima EU i Povelji o osnovnim pravima. Cilj mu je da doprinese održavanju i daljem razvoju otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i inkluzivnih društava zasnovanih na vladavini prava.

Ukupni budžet za 2021-2027 iznosi 1,56 milijardi evra.

Program se zasniva na četiri pravca:

Jednakost, prava i ravnopravnost polova – promovisanje prava, nediskriminacije, jednakosti i unapređivanje uvođenja roda

Angažman i učešće građana – promovisanje angažiranja građana i učešća u demokratskom životu Unije, razmjene između građana različitih država članica i podizanje svjesnosti o zajedničkoj evropskoj istoriji. Ovo uključuje bratimljenje gradova, mreže gradova i akcije sjećanja, kao i evropske mreže, organizacije civilnog društva aktivne na nivou EU i evropske think-tankove u oblastima vrijednosti Unije. Takođe upravljanje kontakt tačkama programa.

Daphne – bori se protiv nasilja, uključujući rodno zasnovano nasilje

Vrijednosti Unije – zaštita i promovisanje vrijednosti Unije

Korisnici programa

  • Evropske istraživačke institucije
  • Udruženja građana i fondacije
  • Vjerske zajednice
  • Jedinice lokalne samouprave, savezi opština i gradova
  • Sindikati
  • Obrazovne (škole, vrtići, fakulteti) koje promovišu aktivno evropsko građanstvo te sportske organizacije
  • Volonterske mreže i organizacije iz oblasti volonterskog rada
  • Institucije culture

Za informacije o Pozivima za projekte posjetite sajt:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv

U OSTALIM VIJESTIMA