Program COSME

COSME je novi program za programski period 2014 – 2020. koji je namijenjen malim i srednjim preduzetnicima, ali i nacionalnim, regionalnim i lokalnim organizacijama, udruženjima preduzetnika, kao i institucijama koje djeluju na području podsticaja, promocije i razvoja preduzetništva.

Obuhvata aktivnosti donošenja i provođenja politika na području preduzetništva.

Cilj je povećati konkurentnost evropskih firmi, smanjiti nezaposlenost, stvoriti podsticajnu preduzetničku okolinu i razvoj preduzetništva.

Sljedeće oblasti se podržavaju:

  • Pristup finansijskim sredstvima – omogućen lakši pristup finansijama za MSP
  • Pristup tržištu – pomoć MSP u pronalasku partnera za saradnju
  • Kreiranje boljih uslova za konkurentnost
  • Podrška preduzetništvu – pomoć pri mentoringu i edukaciji naročito za mlade, žene i starije preduzetnike

Očekivani rezultati su: lakši pristup finansijskim sredstvima, samozapošljavanje i razvoj preduzetništva što doprinosi otvaranju novih radnih mjesta, konkurentna industrija.

Ukupni proračun COSME-a iznosi 2,3 milijarde evra. Programom će se pružiti garancije malim i srednjim preduzećima u iznosu do 150 000 evra, kojim se nudi lakši i bolji pristup venture kapitalu.

Korisnici

  • Postojeći preduzetnici (mala preduzeća) – lakši pristup sredstvima finansiranja za razvoj, konsolidacija i rast njihovog poslovanja
  • Budući preduzetnici (uključujući mlade) – pomoć pri uspostavljanju preduzeća
  • Nacionalna, regionalna i lokalna tijela vlasti

Predviđeno je da program traje do 2020. godine.

Kontakt: Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća

Bojan Ćudić
bojan.cudic@rars-msp.org

Telefon: + 387 51 222 120
Faks: +387 51 222 121

Više informacija o ovom programu se može naći na stranicama:

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en

https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_en – pristup finansijskim sredstvima

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/access-to-markets_en – pristup tržištu

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions_en – kreiranje boljih uslova za konkurentnost

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/supporting-entrepreneurs_en – podrška preduzetništvu

http://www.rars-msp.org/sr/vodic-cosme/c97

U OSTALIM VIJESTIMA