Evropa za građane

 

Cilj programa

 • Razumijevanje koncepta Evropske unije, njene istorije
 • Promocija koncepta aktivnog evropskog građanstva
 • Podrška uključivanju građana u procese evropskih integracija
 • Unapređenje građanskog i demokratskog učešća te volontiranje na nivou unije
 • Podizanje svijesti o zajedničkoj istoriji,vrijednostima kojima se promoviše mir i dobrobit naroda kroz rasprave i razvoj mreža

Korisnici programa

 • Evropske istraživačke institucije
 • Udruženja građana i fondacije
 • Vjerske zajednice
 • Jedinice lokalne samouprave, savezi opština i gradova
 • Sindikati
 • Obrazovne (škole, vrtići, fakulteti) koje promovišu aktivno evropsko građanstvo te sportske organizacije
 • Volonterske mreže i organizacije iz oblasti volonterskog rada
 • Institucije kulture

Aktivnosti

Program se dijeli na dve mjere:

 1. Evropsko sjećanje – podrška organizacijama u svrhu promocije rasprave i djelovanja vezanih za evropske integracije i istoriju na transnacionalnoj razini ili kada je u pitanju jasna evropska dimenzija
 2. Demokratski angažman i građansko učešće – Podrška razvoju građanskog razumijevanja i kapaciteta radi sudjelovanja u pripremi politika EU, te mogućnost postizanja solidarnosti, društvenog angažmana i volonterstva. Kroz ovo poglavlje podržaće se debata o budućnosti Evrope. Debata pored onih koji poštuju ideju Evropske unije treba da uključi i sve one koji su potpuno protiv EU te kao takve dovode u pitanje njena dostignuća.
  • Bratimljenje gradova
  • Mreže Bratimljenih gradova
  • Projekti civilnog društva

Kontakti za BiH

Ministarstvo pravde BiH – Sektor za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva

www.mpr.gov.ba

 • Goran Kučera

Tel: 033 721 606

Fax: 033 721 601

Hamdije Čemerlića br. 2/14

71000 Sarajevo

goran.kucera@mpr.gov.ba

Više informacija o ovom programu, rokovima i pozivima možete pronaći na sajtovima :

www.mladi.gov.ba

www.mladiuakciji.ba/www.salto-youth-net/rc/see

U OSTALIM VIJESTIMA