Prehrambena industrija

PREDNOSTI PREHRAMBENOG SEKTORA

Prehrambena industrija je jedna od vodećih privredna grana.

Ovaj sektor ima velike potencijale, te posjeduje solidne prirodne i ljudske resurse, kao i dugu tradiciju. Prehrambena industrija na području Krajine se još osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog vijeka ubrajala u razvijene grane i kao takva uspijevala je da prati svjetske trendove. Finansijski rezultati poslovanja su i danas kod većine preduzeća već godinama pozitivni. Njihovi proizvodi imaju svog kupca i na domaćem, i u manjoj mjeri, na inostranom tržištu. Ovaj sektor i dalje ima potencijal za značajno povećanje prodaje, izvoza i zaposlenosti.

Prednosti koje treba ikoristiti za razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije tj. pokretanje proizvodnje visokokvalitetne hrane i pića za naše građane

Banjaluka ima brojne prednosti koje mogu biti iskorištene za uspostvljanje održivog razvoja svog ruralnog područja i proizvodnje hrane i pića za svoje građane uz održivo upravljanje priordnim resursima a to su:

 • raspolaganje sa velikim zemljišnim resursom, 85% teritorije pripada ruralnom području,
 • od ukupne površine u ruralnom području na poljoprivredno zemljište otpada  45% površine,
 • od ukupne površine zemljišta oko 90% je u privatnom vlasništvu,
 • broj domaćinstava koji obavljaju poljoprivrednu aktivnost je 8868, dok samo 594 čine domaćinstava koja obavljaju poljoprivrednu aktivnost i prodaju proizvode na tržištu,
 • registrovan je veliki broj poljoprivrednih gazdinstava (1551), a sa druge strane broj mikro i malih preduzeća konstantno opada u sektoru, dok je broj srednjih i velikih preduzeća jako mali (ukupno 8) i stagnira,
 • postoji velika potreba za pokretanje prerade mlijeka, voća i povrća jer samostalni preduzetnici u oblasti prerade hrane preko 90% čine samo pekare i mesnice, prerađivača na gazdinstvima ima vrlo malo a prerada, uglavnom mliječnih proizvoda, se obavlja u kući, u skromnim uslovima, nedstandardizovana je i ne prati potrebe tržišta i razvojne trendove,
 • samostalnih preduzetnika u oblasti prerade mlijeka, voća i povrća nema,
 • ne rađaju se novi mali ili srednji prerađivača u sektoru prehrambene industrije a ni savremena prerada na gazdinstvima organizovana po uzoru na zemlje u okruženju,
 • međutim, u sektoru prehrambene industrije u regiji Krajina prosječan radnik u ovom sektoru svom poslodavcu zaradi svojih 5,3 plata, što znači da se poslodavcima isplati zapošljavati nove radnike i da postoji značajan prostor za zapošljavanje a finansijski rezultati poslovanja su i danas kod većine preduzeća u ovom sektoru pozitivni,
 • postoje obrazovne i naučne institucije u oblasti proizvodnje i prerade hrane i pića (visoko i srednje obrazovanje), te mogućnost kreiranja posebnih programa osposobljavanja u sektoru prerade hrane i pića u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih RS
 • lokalno tržište za prehrambene proizvode (visokokvalitetne, domaće i zdrave) je veliko, preko 185 000 stanovnika samo u Banjaluci i preko 500 000 stanovnika u regiji (te najveći broj vrtića, škola, studentkih domova i drugih obrazovnih i bolničkih ustanova i sl.) .

U OSTALIM VIJESTIMA