Šume

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Preko 40% teritorije grada čine šume i šumsko zemljište, od čega su 2/3 u državnoj svojini. Ukupna drvna zaliha u državnim šumama iznosi preko 5.5 miliona m³, od čega u visokim skoro 4 miliona m³. Četinara je svega 10%, a teži se da ih bude bar 30%. Godišnji zapreminski prirast iznosi 120,000 m³. Debljinska struktura visokih i izdanačkih šuma kao i starosna struktura šumskih kultura izrazito je ”pomjerena u lijevo”, kako bi rekli stručnjaci, a to znači da su najzastupljenija tanja i mlađa stabla.

Šume ovog područja dosta su otvorene dobrim putevima, pa su tako pristupačne ljudima radi izletničko-rekreativnih i sportskih aktivnosti i razvoja lovnog turizma. Ranije utvrđene programe uređivanja izletničko-rekreativnih površina oko Banje Luke (Šibovi, Starčevica, Trapisti) treba inovirati i izvoditi, a omladinu i sve građane upućivati na značaj boravka u prirodi i izgradnjom odgovarajućih sadržaja učiniti privlačne građanima planinske ljepotice kakve su Manjača, Osmača i Čemernica.