Vode

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Oko tri četvrtine Banje Luke je smješteno u slivu rijeke Vrbas, čijih 45 km toka se proteže kroz grad, a ostali dio je u slivu rijeke Gomjenice, pritoke Sane. Na području grada najznačajnije pritoke rijeke Vrbas su: Krupa, Švrakava, Suturlija, Vrbanja, Široka rijeka i Dragočajka, a rijeka Gomjenica prima pritoke Stratinsku, Brkalosu, Bistricu i Piskavičku rijeku. Iako je u pitanju razuđen sliv sa dosta pritoka, rijeka i potoka, ipak je veliki dio planinskog dijela grada bezvodan.

Hidropotencijal rijeke Vrbas je izuzetno značajan elektroenergetski resurs na području Krajine. Neiskorišćeni hidropotencijal rijeke Vrbas, od postojeće HE Bočac do ušća u Savu iznosi oko 125 MW ili oko 840 GWh električne energije, od čega je 85 MW ili oko 400 GWh na području grada.