Zemljište

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Na formiranje tla na području grada Banja Luka, na njegova fizikalna i hemijska svojstva, dominantno su uticali reljef, geološka podloga, klima i djelatnost čovjeka.

S obzirom na reljef tla, ističu se tri kategorije: dolinska, brdska i planinska. Dolinska tla su najdublja i njihova vrijednost u poljoprivrednom pogledu je potencijalno najveća, ali su i najrjeđa. Tla na brdovitim terenima su najrasprostranjenija, a proizvodne mogućnosti su im ograničene, zavisno od nagiba terena i dubine tla, te fizikalnih i hemijskih svojstava. Planinska tla su po pravilu najplića. Nešto su dublja i produktivnija na planinskim platoima i zaravnima, kao na primjer na području Stričića. Inače, većinom su pod šumama, planinskim pašnjacima i livadama.

Grad raspolaže sa 123.898 ha zemljišta. Prema njegovoj katastarskoj strukturi najzastupljenije je poljoprivredno zemljište od I do VIII bonitetne klase (71.440 ha ili 57,6% ukupnog gradskog zemljišta) te zemljište pokriveno šumama (37,8% ukupne gradske zemljišne površine).

Poljoprivredno zemljište zauzima više od polovine ukupne površine grada, ali sa niskim učešćem površina za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. Pоlјоprivrеdnо zеmlјištе prеdstаvlја nеоbnоvlјiv prirоdni izvоr i rеsurs.