Kandidovani projekti

Tokom 2018. godine na otvorene pozive za projekte pripremljeno je i kandidovano 19 projekata u ukupnoj vrijednosti od 6.580.768, 42 KM, kao  i tehnička pomoć firmama, javnim ustanovama i drugim organizcijama u pripremi projektnih aplikacija u vrijednosti 2.394.712,93 KM.

Naziv projekta Vrijednost / KM Donator
1 IQ HUB 503.747,93 Norveška Ambasada
2 Banjalučki ćevap za Ginisa 36.661,38 Min. trgovine i turizma RS
3 Hrana za dušu 33.408,26 Min. trgovine i turizma RS
4 Projekat “Podrška zapošljavanju kroz provođenje programa osposobljavanja za proizvođače rasada i cvijeća i programa osposobljavanja za preradu sira”  

19.494,96

5 Osposobljavanje radnika u sektoru Ugostiteljstva- „Gastrofokus“ 45.000,00 Švajcarska Ambasada Prilika plus
6 Čista energija u javnim institucijama 765.997,91 Češka Ambasada
7 Jačanje žena žrtava nasilja u porodici, kroz sticanje vještina potrebnih za nezavisan život i zaposlenje  

 

53.216,00

Canada Fund for Local Iniciatives
8  Jačanje preduzetničkih vještina Kulturnih i kreativnih industrija za valorizaciju kulturne baštine i razvoj modela održivog turizma u jadransko-jonskoj regiji 195.333,63 Interreg Adrion
9 Održiva bioekonomija u jugoistočnoj Evropi 469.400,00 Norveški fond za Zapadni Balkan
10 Trening  centar za praktične veštine prerade drveta i razvoj proizvoda zasnovan na primeni  CNC tehnologija 164.550,00 USAID WHAM
11 Uvođenje novih tehnoloških alata u prodaji i prenosu znanja za prodaju i istraživanje tržišta 110.240,00 USAID WHAM
12 Razvoj uslužnog i trening centra za industriju tekstilne kože 300.372,18 USAID WHAM
13 Čista energija u javnim institucijama ,faza 1 61.444,14 Češka Ambasada
14 Osnaživanje žena, žrtava porodičnog nasilja 40.000,00 Češka Ambasada
15 The Way Forward 48.895,75 Evropa za građane
16 Mentalno zdravlje na radnom mjestu 35.973,85 Ministarstvo civilnih poslova BiH
17 Razvoj i implementacija digitalizacije i IKT-a za održivu ekonomiju „Dig.IT.Up“ 2.535.427,29 Intereg IPA CBC – BIH-HR-CG
18 Poboljšanje pristupa i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga da bi se ojačao kvalitet, društvene inkluzije za djecu i mlade sa razvojnim smetnjama „ASIQ“

 

1.136.760,14 Intereg IPA CBC – BiH-HR-CG
 

19

Rodno odgovorno i anti-koruptivno budžetiranje mladih liderki, kao osnova za unapređenje prava žena u BiH, te doprinos reformama na putu ka evropskoj integraciji 24.845,00

 

US Embassy Economic support fund

 

UKUPNO 6.580.768, 42

 

Naziv projekta  

Vrijednost/KM

 

Donator

1 Dnevni boravak – korak ka samostalnosti Socijalno rehabilitacijski servis 18.376,32 RELOAD
2 Pomoć u pripremi projektnih aplikacija za 12 škola 1.372.099,44 Japanska Ambasada
3 Gradski program podsticaja – projektne aplikacije za 7 srednjih škola 192.224,18 Grad Banja Luka i privrednici
4 Održiva valorizacija kulturnog nasljeđa kroz inovativno upravljanje 352.049,40 Norveški fond
5 Vodovod a.d. Banja Luka 359.872,72 Norveški fond
6 Zajednički kroz prvih 1000 dana života 19.771,00 UN dijalog za budućnost
7 Pomoć za 3 projektne aplikacije – Energetski audit za škole: Milan Rakić,,Petar Kočić i Sveti Ćirilo i Metodije 10.500,00 GED UNDP
8 Izrada aplikacije „IT platforma za djecu“ 69.819,87 Challange
UKUPNO 2.394.712,93

Tokom 2019. godine na otvorene pozive za projekte pripremljeno je i kandidovano 17 projekata u ukupnoj vrijednosti od 5.072.166, 94 KM, kao  i tehnička pomoć firmamajavnim ustanovama i drugim organizcijama u pripremi projektnih aplikacija u vrijednosti  3.427.338 KM.

Red. broj. Naziv projekta Vrijednost KM Donator
1 Jačanje kapaciteta GSS BL  jedinice za spasavanje iz ruševina 288.275,00 Japanska Amabasada
2 The Way Forward – Future of Education 290.792,80  Evropa za Građane
3 Poboljšanje turističkog potencijala jezera na Manjači 20.560,00 USAID – Via Dinarica, UNDP
4 Turistički kompleks Manjača 77.335,00 Vlada RS – Ministarstvo trgovine i turizma
5 Razvoj uslužnog i trening centra za tekstilnu i kožarsku industriju 300.372,18 USAID/Wham
6 Podrška uspostavljanju i razvoju preduzetništva kroz uspostavljanje novog mehanizma podrške za osnivanje i razvoj firmi za lica mlađa od 30 godina 415.576,71 ILO-European Union
7 Jačanje kapaciteta interventnih jedinica Službe civilne zaštite i GSS Banja Luka specijalizovane za spasavanje osoba iz ruševina 213.518,59 Švajcarska Ambasada
8 Podrška razvoju novog mehanizma za podršku uključivanju osoba sa invaliditetom u ekonomske aktivnosti 92.050,07 Švajcarska Ambasada
9 Uvođenje novih tehnoloških alata u prodaji i prenosu znanja za prodaju i istraživanje tržišta 110.240,00 USAID/Wham
10 Clean energy in public institutions (CEPI) 730.233,11 Češka Ambasada
11 Razvoj novih proizvoda za inostrano tržište – AUSLENDER 196.383,65 USAID/Wham
12 Nabavka opreme za poboljšani kvalitet obrazovanja i savremeno digitalno društvo 81.560,00 Ambasada  Bugarske
13 Razvoj novih turističkih proizvoda na novoj turističkoj destinaciji na otvorenom Banja Luka jug duž ulice Via Dinarica 555.924,00 GIZ
14 Nastavite da se obrazujete 209.219,05 ERASMUS COSME
15 Autokamp 124.140,00 RCC
16 Digitalna transformacija današnjice za građane i preduzeća sutrašnjice 1.072.612,28 INTEREG Dunav
17 Dunavski region za preduzetništvo, preduzetništvo za Dunavski region 293.374,50 INTEREG Dunav
Ukupna vrijednost pripremljenih projekata u 2019 godini. 5.072.166,94

Tehnička pomoć za 2019 godinu

Red. br. Naziv škole/preduzeća Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta (u KM)
(2019. godina) Donator/Finansijer
1 JU Škola učenika u privredi Opremanje kabineta za praktičnu nastavu Škole učenika u privredi 26.321,51 Grad Banja Luka
2 JU Poljoprivredna škola Opremanje kabineta za praktičnu nastavu Poljoprivredne škole dodatnom opremom  – poljoprivredna mehanizacija, mini sirana, mini pekara, mini voćara 47.563,10 Grad Banja Luka
3 JU Tehnološka škola Opremanje kabineta za izvođenje praktične nastave – Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda 30.923,84 Grad Banja Luka
4 JU Tehnička škola Opremanje kabineta za praktičnu nastavu i CNC programiranje u Tehničkoj školi 46.605,00 Grad Banja Luka
5 JU Elektrotehnička škola Opremanje kabineta elektronike 38205,88 Grad Banja Luka
6 JU Ugostiteljska škola Opremanje kabineta za praktičnu nastavu Ugostiteljsko-trgovinsko-turističke škole – Kabinet za kuvarstvo (poslastičarstvo i usluživanje) 28314,65 Grad Banja Luka
7 JU Građevinska škola Opremanje kabineta za praktičnu nastavu 30.000,00 Grad Banja Luka
8 Gradska organizacija slijepih Banja Luka ‘Obezbjeđenje preduslova u zajednici za socijalnu uključenost i samostalan život osoba sa invaliditetom” 19.484,55 UNDP RELOD
9 Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banja Luka Povećanje kapaciteta za učenje i komunikaciju za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju” 39.919,23 Ambasada Bugarske
10 Lanako d.o.o. ‘Prema digitalnoj transformaciji gradova u BiH” 3.000.000,00 GIZ PPDP
11 Osnovna škola Sveti Sava Zamjena stolarije 120.000,00 Ambasada Japana
UKUPNO 3.427.338,00

U OSTALIM VIJESTIMA