Info Bilten

Bilten “Cidea INFO” ima informativni sadržaj o prilikama, aktuelnostima i aktivnostima koje se provode u Agenciji i gradu Banjaluci uopšte, te korisnim savjetima kako da se počne i razvije uspješno preduzetništvo.

CIDEA Bilten_III_2016.godina

U OSTALIM VIJESTIMA