Priručnik za proizvodnju sira na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima

Priručnik „Prerada sira na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima“ je namijenjen prerađivačima mlijeka na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima, ali i drugim zainteresovanim licima koja žele da pokrenu preradu mlijeka na gazdinstvu. Cilj mu je da podstakne proizvodnju sira na gazdinstvima i što bolje upozna prerađivače sa važnošću primjene dobre higijenske prakse (DHP) u proizvodnji i postupanju s mlijekom.

Priručnik za proizvodnju sira na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima

 

 

U OSTALIM VIJESTIMA