Željeznički saobraćaj

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Željeznička mreža u Republici Srpskoj je dugačka 425 kilometara. Republika Srpska je povezana mrežom željeznica iz dva osnovna željeznička pravca:

1. Pravac istok-zapad, koji povezuje istočnu sa zapadnom granicom Republike Srpske, odnosno Hrvatsku sa Srbijom.
2. Pravac sjever-jug, koji preko Republike Srpske povezuje zemlje Srednje Evrope, Hrvatske sa Jadranskim morem.

Trenutno Željeznice Republike Srpske prevoze oko 450.000 putnika godišnje i oko 5 miliona tona robe. Brzine putničkih vozova su od 50 do 100 km/sat, a teretnih vozova od 50 do 75 km/sat i težine vozova do 1200 tona bruto. Željeznička infrastruktura je u fazi obnove i rekonstrukcije, a planirano je da se do 2015. godine pruga modernizuje za brzine do 120 km/sat na pravcima Novi Grad – Doboj – Zvornik, koji je pomoćni pravac za rasterećenje Koridora X i Šamac – Doboj – Jablanica (Maglaj) koji pripada Koridoru Vc.

U planu je obnova voznog parka u okviru koje će se nabaviti novi teretni vagoni i putnički vozovi.

Više informacija o uslugama prevoza željeznicama Republike Srpske:

Željeznice RS