Održana obuka iz preduzetništva za četvrtu grupu budućih preduzetnika

Na obuci  četvrte grupe budućih preduzetnika koji se prijavljuju na Poziv Zavoda za zapošljavanje  RS na programe samozapošljavanja pričalo se o:

  • Preduzetništvu,
  • Poslovnom planiranju
  • Pomažemo u izradi poslovnog plana

Napominjemo da je u toku Javni poziv Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske za nezaposlene osobe i poslodavce po programima zapošljavanja i samozapošljavanja za 2021 godinu.

Nastavljamo uspješnu saradnju i realizaciju ranije potpisanog Memoranduma o provođenju Lokalnog partnerstva za zapošljavanje za Zavodom za zapošljavanje -Filijala Banja Luka.  

U OSTALIM VIJESTIMA