Održana Obuka iz preduzetništva za prvu grupu aplikanata na Poziv Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

Gradska razvojna agencija je na zahtjev Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske-filijala Banja Luka, a na osnovu ranije potpisanog Memoranduma o provođenju Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, organizovala Obuku iz preduzetništva za prvu grupu nezaposlenih lica koja su aplicirala na Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima zapošljavanja u 2021. godini.

Prva grupa od 8 polaznika je uspješno završila obuku, a ciklus obuka će biti nastavljen za sve zainteresovane za prijavu na Poziv Zavoda.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstva, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 31.12.2021. godine. Sve informacije vezane za Javni poziv možete naći na linku:  http://www.zzzrs.net/index.php/javni_pozivi/

U OSTALIM VIJESTIMA