Potpisan memorandum o poslovnoj saradnji između gradske razvojne agencije i MF banke

Dana 17.12.2020. godine potpisan je Memorandum o poslovnoj saradnja između Gradske razvojne agencije i MF Banke u vezi učestvovanja u kreiranju, pripremi i realizaciji različitih projekata, aktivnosti i programa, podizanja privredne aktivnosti i saradnje u radu sa preduzetnicima, a sve u svrhu razvoja i podizanja kvaliteta ekonomskih i socijalnih uslova života građana i kroz razvoj novih usluga i prilika.

Tokom potpisivanja Memoranduma, dogovoreno je i to da će se podsticati razvoj saradnje na zajedničkim programima i projektima u svim područjima djelovanja u kojima postoje zajednički interesi, te će raditi na identifikaciji potreba u društvu i angažovati se na iznalaženju najprihvatljivijih rješenja, realizaciji pilot projekata s ciljem testiranja i promocije preduzetništva i privredne aktivnosti.

Potpisivanjem ovog Memorandumom omogućava se stranama potpisnicama provođenje različitih radionica, seminara, konferencija, kongresa, poslovnih susreta za potencijalne partnere koji su uključeni u proces razvoja novih projekata, kao i preduzetnicima i firmama sa područja grada Banjaluka.

Kao prva saradnja Gradske razvojne agencije i MF Banke održana je  obuka iz pisanja biznis planova za 45 kandidata  koji su se prijavili na konkurs za izbor 10 najboljih ideja mladih preduzetnika pod nazivom “Neka ideje zažive”. Ovaj konkurs je bio organizovan povodom obilježavanja 10 uspješnih godina rada u BiH a kandidati su prošli obuku po SIYB (pokreni i unaprijedi svoje poslovanje) metodologiji koja se koristi u preko 100 zemalja  u svijetu a koju je razvila Međunarodna organizacija rada (ILO). Kroz petodnevnu obuku kandidati su naučili da:

•             Navedu sadržaj poslovanja,

•             Konsoliduju poslovnu ideju

•             Popune plan poslovanja i

•             Procijene svoju spremnost da pokrenu posao.

U OSTALIM VIJESTIMA