Predstavnici USAID-a održali prezentaciju o novom regionalnom projektu „USAID CATALYZE”

U saradnji sa predstavnicima USAID-a, u prostorijama Gradske razvojne agencije, organizovano je predstavljanje novog regionalnog projekta. Projekat USAID CATALYZE predstavljen je ženama preduzetnicama koje posluju na području grada Banjaluke u cilju jačanja ženskog preduzetništva i pristupa i korištenja odgovarajućih izvora za finansiranje razvoja biznisa.

Projekat već ima uspostavljenu podršku za mikro, mala ili srednja preduzeća u kojima su žene u vlasničkoj strukturi i/ili organima upravljanja ili samostalne preduzetnice u smislu tehničke podrške pristupa kapitalu iz bilo kojih izvora. USAID CATALYZE projekat je uspostavio mrežu BASP (Business Advisory Service Providers) koji pružaju tehničku podršku, posjeduju znanje i iskustvo za kreiranje aplikacija ka dostupnim bankarskim i nebankarskim izvorima finansiranja.

Preduzetnice mogu da iskoriste stručnu podršku ukoliko trebaju pripremati poslovne planove I aplikacije putem kojih bi tražile sredstva kod bilo koje banke ili se prijavljivale na postojeće grantove međunarodnih institucija, državne pomoći i sl.

Za tehničku podršku u oblasti pristupa kapitalu, kontakt osoba je:

Željka Knežević e/mail: zeljkak@inecco.net

Tehnička podrška je besplatna za korisnice.

U OSTALIM VIJESTIMA