PROJEKAT „3D IN ACTION – PRINT TO PROTECT“ – ZAŠTITNA OPREMA ISPORUČENA JU „CENTAR ZA OBRAZOVANJE, VASPITANJE I REHABILITACIJU SLUHA I GOVORA BANJA LUKA“

U sklopu programa “Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative“, kojeg  uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u Bosni i Hercegovini provodi International Organization for Migration (IOM), Gradska razvojna agencija Banja Luka provodi projekat „3D in Action – Print to Protect“.

Ovim projektom je pomoću 3D štampača predviđena izrada zaštitne opreme (vizira) za organizacije čiji su zaposleni u svakodnevnom kontaktu sa velikim brojem ljudi, te su samim tim više izloženi riziku zaraze virusom COVID-19. Izmeđđu ostalih, korisnici izrađenih vizira će biti i kolege iz JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora Banja Luka“, a direktor Centra se zahvalio na ovoj vrsti pomoći koja će zaposlenima Centra dobro doći u mjerama prevencije prilikom rada sa djecom i njihovim roditeljima.

U OSTALIM VIJESTIMA