Radionica “Design thinking workshop”

U sklopu projekta Adrion CCTOURISM održana je radionica „Design thinking workshops“ sa ciljem prikupljanja informacija za izradu Transnacionalnog akcionog plana za održivi kulturni turizam na Jadransko-jonskom području. Radionici su prisustvovali:

 • Zoran Galić – (Filmski režiser /Moderator radionice)
 • Nina Babić ( Akademski slikar)
 • Siniša Marčetić (Sportista)
 • Mladen Šukalo (TOBL)
 • Aleksandra Drinić (USAID turizam)
 • Andrej Zamolo (Dajak klub)
 • Jelena Medić (Klub Budni)
 • Ana Lakić (Turis. org. RS)
 • Aleksa Bojić (Good Host)
 • Robert Dacešin (Good Host)
 • Slađana Kukić (Cidea)
 • Vladimir Amidžić (Cidea)

U OSTALIM VIJESTIMA