Seminar „ESCO kao model za realizaciju investicija u projekte unapređenja energetske efikasnosti na javnim objektima“

Gradska razvojna agencija Banja Luka u saradnji sa UNDP i Gradskom upravom Banja Luka je organizovala seminar na temu „ESCO kao model za realizaciju investicija u projekte unapređenja energetske efikasnosti na javnim objektima“.

ESCO (Energy Servise Company) model je način sprovođenja projekata energetske efikasnosti koji je fokusiran na uštede. ESCO kompanija ulaže sredstva, tehnologiju i znanje u energetsku efikasnost objekta korisnika. ESCO kompanija ulaže svoja sredstva u sprovođenje mjera energetske efikasnosti za korisnika a kroz energetske i ekonomske uštede vraća svoju investiciju i ostvaruje profit.

Imajući na umu činjenicu da predstavnici javnih ustanova i preduzeća nisu imali priliku do sada da se detaljno upoznaju sa samim ESCO modelom a posebno sa provođenjem postupka javne nabavke za realizaciju ESCO projekata, seminar je bio prilika da više od 50 predstavnika javnih preduzeća i ustanova čuju kako se model može provesti te da se upoznaju sa dosadašnjim iskustvima aktera u zemlji i regionu.

Seminar je bio namijenjen menadžerima i pravnim timovima javnih ustanova i preduzaća

U OSTALIM VIJESTIMA