Viziri isporučeni JU centar „Zaštiti me“

U sklopu programa “Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative“, kojeg  uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u Bosni i Hercegovini provodi International Organization for Migration (IOM), Gradska razvojna agencija Banja Luka provodi projekat „3D in Action – Print to Protect“.

Ovim projektom je pomoću 3D štampača predviđena izrada zaštitne opreme (vizira) za organizacije čiji su zaposleni u svakodnevnom kontaktu sa velikim brojem ljudi, te su samim tim više izloženi riziku zaraze virusom COVID-19. Između ostalih, korisnici izrađenih vizira će biti i kolege iz JU  Centar „Zaštiti me“ Banja Luka, čiji su objekti u prvom talasu pandemije korišćeni kao karantin za lica koja su morala biti pod nazorom. Direktorka Centra se zahvalila na ovoj vrsti pomoći i istakla da će viziri dobro doći kao prevencija zaposlenima Centra prilikom redovnog rada sa djecom i njihovim roditeljima.

U OSTALIM VIJESTIMA