Web strana Projekta u funkciji

U sklopu provođenja aktivnosti na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, Gradska razvojna agencija Banja Luka je u saradnji sa ostalim projektnim partnerima dizajnirala I pripremila web stranu Projekta https://asiq-ipacbc.com .

Web strana će služiti za promociju Projekta i projektnih aktivnosti, ali i kao IT platforma koju će profesionalci iz medicinskih oblasti rada sa djecom i mladima sa poteškoćama u razvoju koristiti kao alat za međusobno povezivanje, konstantnu razmjenu iskustava, novosti i promociju novih znanja i vještina.

Kapacitet i funkciju IT alata, web strana će zadržati i nakon što se projekat završi.

U OSTALIM VIJESTIMA