10. STRUČNA KONFERENCIJA „LJUDI, DRVO, NAMJEŠTAJ“ 2018

U Banjaluci se 29. i 30. juna 2018. godine održava 10. Stručna Konferencija drvoprerade, šumarstva, ekologije i enterijera, pod  nazivom ‘’Ljudi, drvo, namještaj 2018”, koja će se održati u „Razvojno edukativnom centru” – Centar za selo – Manjača. Prvi dan Konferencije rezervisan je za predstavljanje preduzeća/organizacija, panel diskusije i prezentacije, dok su za drugi dan planirane radionice i poslovni sastanci preduzeća.

Stručnu konferenciju tradicionalno organizuje Udruženje šumarstva i prerade drveta INTERFOB Banja Luka u saradnji sa Klasterom DRVO Banja Luka, Gradom Banja Luka, Gradskom razvojnom agencijom CIDEA – Banja Luka, Ustanovom za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka, a uz podršku više različitih preduzeća, partnerskih organizacija i pojedinih donatora.

Stručna konferencija okuplja sve zainteresovane strane: mala, srednja i velika preduzeća, agencije, ministarstva, komore i organizacije iz drvne industrije i šumarstva, profesore, inženjere i stručne ljude kao i one koji se na bilo koji način bave preradom drveta, šumarstvom, ekologijom, enterijerima i industrijom namještaja iz Regije i EU. Ove godine očekuje se više od 100 učesnika i preko 100 studenata/učenika sa partnerskih fakulteta/škola koje su vezane za prethodno navedene sektore.

U OSTALIM VIJESTIMA