Potpisan ugovor o implementaciji regionalnog projekta „Osposobljavanje nezaposlenih lica prema potrebama poslodavaca u sektoru metal“

U utorak 10.oktobra 2017. godine u 14.00 časova u prostorijama Gradske razvojne agencije Banja Luka potpisan je Ugovor o implementaciji regionalnog projekta „Osposobljavanje nezaposlenih lica prema potrebama poslodavaca u sektoru metal“.

Gradska razvojna agencija Banja Luka je kao vodeći aplikant ugovor potpisala sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske kao i sa ostalim partnerima na projektu a oni su Mašinski fakultet Banja Luka, Opština Gradiška, Opština Laktaši, Zavod za zapošljavanje RS, Tehnička škola Gradiška, Tehnička škola Banjaluka, kao i firme: Banja Luka: ELAS METAL-EKSPERT d.o.o., TRI BEST d.o.o., VIS d.o.o., NIK d.o.o.; Gradiška: PMP JELŠINGRD FMP a.d., TIKT MANUFAKTURA d.o.o., LAGUNA ŠPED d.o.o. – GOM; Laktaši:  HIDRAULIKA FLEKS d.o.o.

Opšti cilj ovog projekta je jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave, javnih službi za zapošljavanje u Republici Srpskoj, obrazovnih ustanova, centara za obuku/edukaciju i poslodavaca radi provođenja odgovarajućih programa obrazovanja i obuka radnika za poznatog poslodavca, čime se ostvaruje veća konkurentnost nezaposlenih osoba i efikasnije zapošljavanje.

Direktor Gradske razvojne agencije Mario Milanović je rekao da je glavni cilj ovog projekta osposobljavanje 80 nezaposlenih lica za poznatog poslodavca u sektoru metal, te objedinjavanje dostupnih finansijskih i ljudskih resursa s ciljem provođenja obuka i osposobljavanja nezaposlenih  prema potrebama poslodavaca i naglasio je da je ukupna vrijednost projekta 137.343,20 KM.


 

 

U OSTALIM VIJESTIMA