2,25 miliona evra podrška za MMSP-ove u metalnoj i drvnoj industriji

​U okviru projekta EU4Business Recoveryobjavljen je Javni poziv za prijavu interesa za ublažavanje uticaja krize izazvane virusom COVID-19 na mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u metalnoj i drvnoj industriji. Rok za prijavu je 31. januar 2022. godine do 16:00 časova.

Cilj Poziva je jačanje kapaciteta izvozno orjentisanih MMSP-ova koji posluju u sektoru prerade metala i drveta kako bi se omogućio kontinuitet i unapređenje poslovanja za razvoj novih proizvoda, usluga i pristup novim tržištima.

Prihvatljivi aplikanti moraju:

  • biti pravno lice registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) ili dioničarsko/akcionarsko društvo (d.d./a.d.);
  • biti registrovan na teritoriji Republike Srpske/BiH prema zakonima prije 31.12.2018. godine;
  • pripadati kategoriji izvozno orjentisanih MMSP-ova;
  • imati smanjenje prometa u 2020. godini ili moći dokazati negativan uticaj COVID-19 krize u 2020./2021. godini;
  • biti registrovan i primarno poslovati pod prihvatljivim statističkim šiframa u industriji prerade metala i drveta.

Ukupan budžet Poziva iznosi 2,25 miliona evra, 1 milion za metalnu industriju i 1,25 miliona za drvnu industriju.

Detaljne informacije dostupne su OVDJE.

Cilj projekta EU4Business Recovery je smanjenje posleljedica izazvanih pandemijom virusa COVID-19 na poljoprivredna i turistička preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u metalnom i drvnom sektoru, sektoru tektila, odjeće i obuće kao i na preduzetnike i poljoprivrednike.

U OSTALIM VIJESTIMA