Agencija na treningu COSME programa

Predstavnici Gradske razvojne agencije Banja Luka učestvovali su na Treningu za trenere u COSME programu, čiji je organizator UNDP BiH s predavačima iz konsultantske agencije PricewaterhouseCoopers, a koji se održao u hotelu Holywood u Sarajevu 23-24.07.2018. godine.  Cilj ovog treninga bio je da se ojačaju kapaciteti Agencije kako bi mogla da bude jača podrška privrednicima prilikom prijavljivanja za sredstva iz programa COSME, kao i da unaprijedi svoje vještine prilikom učešća u COSME programu.

Na obuci su tokom dva dana treninga pojašnjene osnove COSME programa, način aplikacije, mogućnosti korištenja portala i ostali bitni aspekti procesa aplikacije. Pored toga,  kao primjer dobre prakse, prikazan je video linkom projekat koji je predstavio g. Aleš Skalič iz Razvojnog centra Murska Sobota, a koji je uspješno apliciran. Gospodin Stjepan Mandić, evaluator Evropske komisije za SME Instrumente, dao je uvid u način evaluacije zahtjeva za projekte, probleme prilikom apliciranja, statistiku aplikacija prema temama, kao i primjere tema uspješnih praksi.

 

U OSTALIM VIJESTIMA