Agencija održala obuku za prvu grupu kandidata za izradu biznis plana za mlade preduzetnike do 35 godina

Povodom realizacije Programa podsticaja razvoja preduzetništva kod mladih starosti do 35 godina – startup Srpska, Gradska razvojna agencija je kandidatima koji žele da registruju preduzetničku radnju ili privredno društvo na teritoriji grada Banja Luka, pružila stručnu pomoć u izradi poslovnog plana.

Ukupna vrijednost Programa podsticaja je 2.000.000KM koji se finansira donatorskim sredstvima Vlade Republike Srbije u iznosu od 500.000€ (977.915KM) i sredstvima Zavoda za zapošljavanje u iznosu 1.022.085 KM.

Programom je obuhvaćeno zapošljavanje nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju kao aktivni tražioci posla koja su na dan raspisivanja javnog poziva imala do 35 godina i koja namjeravaju pokrenuti vlastitu djelatnost.

Gradska razvojna agencija je za prvu grupu kandidata na ovom javnom pozivu organizovala obuke u preduzetništvu i poslovnom planiranju, a do kraja poziva planirane su jos dvije obuke.

Agencija je nakon završene obuke izdala Uvjerenje aplikantima o završenoj obuci koja je sastavni dio dokumentacije za apliciranje.

U OSTALIM VIJESTIMA