Agencija učestvovala na EURADA događaju „Predstavljanje inovativnih agencija“

Gradska razvojna agencija Banja Luka uzela je učešće na online događaju gdje su predstavljene inovativne ideje mnogih razvojnih agencija u Evropi (Brokerage Event for Innovation Agencies). Tom prilikom je, pred više od 140 učesnika, predstavljen veliki broj ideja koje se tiču inovativnih agencija, uspješnih projekata, novih projektnih ideja i traženja potencijalnih partnera za nove projekte. Svaka sesija je moderirana od strane predstavnika EURADA-e.

Direktor Gradske razvojne agencije, gospodin Mario Milanović, učestvovao je u sesiji predstavljanja novih projektnih ideja i tom prilikom je predstavio projekat „Razvojno industrijskog trening centra – RIT Centra“ u Ramićima i tom prilikom pozvao sve zainteresovane partnere i investitore da se uključe u realizaciju projekta putem javno-privatnog partnerstva.

U OSTALIM VIJESTIMA