AKTUELNO: OBUKE ZA PISANJE BIZNIS PLANA U SKLOPU JAVNOG POZIVA ZA DODJELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U FUNKCIJI ZAPOŠLJAVANJA ZA 2019. GODINU

U sklopu Javnog poziva za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja za 2019. godine, dio sredstava je namijenjen za podsticaje nezaposlenim licima koja su prijavljena na evidenciji JU Zavoda za zapošljavanje i odlučili su se za započinjanje samostalnog biznisa.

Obuke za izradu biznis plana, koji je jedan od obavezujućih dokumenata po Javnom pozivu, održaće se u prostorijama Gradske razvojne agencije u Ulici Josifa Pančića br.8 u sali za edukacije, a obuci će moći prisustvovati polaznici koji apliciraju za podsticajna sredstva u svrhu samozapošljavanja po Javnom pozivu.

Obuka će se realizovati u dvije grupe, sa terminima:

  1. grupa- 2. i 4. jul u terminu od 11.00-16.00 časova;
  2. grupa- 3. i 5. Jul u terminu od 11.00-16.00 časova.

Polaznici obuke će imati priliku da testiraju svoju poslovnu ideju i sagledaju sve segmente poslovanja poput analize tržišta, marketing plana i finansijskog plana.Nakon razrade biznis ideje i izrade biznis plana, polaznicima će biti jasnija slika budućeg razvoja njihovih novoosnovanih preduzeća.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je: Vanja Todorović, tel.:051-433-460 ili putem mejla: vanja.todorovic@cidea.org

U OSTALIM VIJESTIMA