AKTUELNO: U toku su obuke za pisanje biznis plana u sklopu Poziva za podsticaje samozapošljavanju objavljenog od strane Grada Banja Luka (rok za prijave 13.07.2018.)

I ove godine, Gradska  razvojna agencija u sklopu javnog poziva za dodjelu podsticajnih sredstava koji je objavio Grad Banja Luka, organizuje obuke za izradu biznis plana za nezaposlena lica koja su prijavljena na evidenciji JU Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Banja Luka – Biro Banja Luka, a ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na subvencije.

Prijave za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja za 2018. godinu, za šta je na raspolaganju ukupno 1.020.000 KM, otvorene su do 13. jula ove godine.

Sredstava su namijenjena za unapređenje poslovanja privrednih društava i samostalnih preduzetnika sa područja grada, za samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim, trgovinskim i uslužnim djelatnostima i po prvi put za osposobljavanje srednjih stručnih škola za obavljanje učeničke prakse.

Obuka za izradu biznis plana, koji je obavezujući po javnom pozivu, održavaće se u prostorijama Gradske razvojne agencije u Ulici Josifa Pančića br.8 u sali za edukacije, a obuci će moći prisustvovati polaznici koji su prethodno ispunili formalne  uslove iz Javnog poziva za dodjelu podsticaja. U toku su obuke dvije grupe polaznika, 3-4. jul. i 5-6. jul, u vremenskom periodu od 09 do 16 časova. Po potrebi, biće formirana još jedna dodatna grupa.

Polaznici obuke imaju priliku da svoju poslovnu ideju sagledaju iz više uglova, kao i kroz same mane i prednosti. Predavač je Ivan Babić, koji naglašava da polaznici u toku dva dana nauče da svoju poslovnu ideju  razrade do najsitnijih detalja kroz najznačajnije segmente biznis plana (analize tržišta, marketing plana, finansijskog plana). Nakon razrade svih ovih segmenata biznis plana, polaznicima bude jasnija slika budućeg razvoja njihove poslovne ideje.

Više informacija na linku

U OSTALIM VIJESTIMA