Analiza stanja u sektoru MSP-a i preduzetništva

Gradska razvojna agencija je tokom 2017. godine izradila anketu  u svrhu prikuplјanja opštih informacija o poslodavcima, njihovim planovima za nova ulaganja i proširenja, planova za eventualno nova zapošlјavanja, neophodnih vještina i znanja koje potencijalno zaposleni treba da posjeduju, identifikacije deficitarnih zanimanja, mišlјenja  o  okruženju  u  kojem  posluju. Anketa treba  da  provjeri  zadovolјstvo  privatnog  sektora uslugama gradske administracije, a koje utiču na cjelokupan poslovni ambijent u kojem anketirani poslodavci obavlјaju svoje djelatnosti. Analiza je usmjerena i na dolaženje do pravih pitanja i problema koji otežavaju rad malih i srednjih preduzeća i jedinica lokalnih samouprava na cilјanom području. Uzimajući to u obzir, prilikom njenog kreiranja nastojali smo da imamo sveobuhvatan i sistematičan pristup, bez previše teoretskih pitanja i rasprava, a sa posebnom zainteresovanošću za praktično stanje i realne probleme koje se nalaze “na terenu”.

Na ovom linku možete vidjeti rezultate Ankete:

Analiza stanja u sektoru MSP-a i preduzetništva

U OSTALIM VIJESTIMA