CIDEA na Agorada+ 2022 događaju

Predstavnici Gradske razvojne agencije Banja Luka su učestvovali na radionici pod nazivom „Susreti klastera i regija“ koja je organizovana u okviru događaja Agorada+ 2022.

Događaj su, 29. novembra 2022. godine, zajednički organizovali Evropsko udruženje regionalnih agencija (EURADA) i Evropska komisija, a mjesto održavanja je bio prostor Zagrebačkog inovativnog centra – ZICER.

Cilj radionice je bio istražiti na koji način regionalne razvojne agencije, klasteri i ostali učesnici u procesu mogu doprinjeti jačanju saradnje prilikom provođenja razvojnih politika sa ciljem dalje promocije digitalne transformacije i međuregionalne saradnje.

Predstavnici Agencije su iskoristili priliku za razgovore o aktivnostima koje provode evropske razvojne agencije, kao i o mogućnostima potencijalne saradnje.

U OSTALIM VIJESTIMA