CIDEA na REDETE konferenciji

Predstavnici Gradske razvojne agencija Banja Luka su učestvovali na osmoj međunarodnoj konferenciju, pod nazivom Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies (Istraživanje ekonomskog razvoja i preduzetništva u tranzicionim privredama) i poslovnim susretima REDETE 2021 (www.redete.org), a koji su održani od 03. do 05. septembra 2021. godine u Nišu. Poslovni susreti su oragnizovani u sklopu aktivnosti Evropske mreže preduzetništva (http://een.ec.europa.eu), najveće te vrste u svijetu čiji je cilj jačanje inovativnih kapaciteta MSP i pomoć u izlasku na strana tržišta te su prezentovane mogućnosti koje pruža ova mreža. Tom prilikom predstavnici Gradske razvojne agencije su obišli Naučno-tehnološki park Niš, te prisustvovali bilateralnim razgovorima sa direktorom Naučno tehnoloskog parka i Razvojne agencije  Jug, te prezentaciji MSP-a koji traže nova tržišta i partnera u inostranstvu.

U OSTALIM VIJESTIMA