Civilna zaštita Republike Srpske: Javni poziv za volontere

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske objavljuje JAVNI POZIV za angažovanje volontera prema iskazanim potrebama u dostavi hrane i lijekova licima u Republici Srpskoj starosti preko 60 godina dok traje opasnost od korona virusa.

1.Predmet ovog javnog poziva je angažovanje volontera u okviru Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske (RUCZ RS). Prijavljenim i angažovanim volonterima je obezbijeđena konstantna i puna preventivna zdravstvena zaštita.

2.Pravo prijave na javni poziv imaju sva lica koja su se prijavila u Bazu volontera Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i ostali volonteri starosti od 18 do 30 godina.

3.Volonteri prijave mogu podnijeti u područnim odjeljenjima Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske u Banjoj Luci, Doboju, Bijeljini, Sokocu, Trebinju. Primljene prijave imaće Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske, JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, lokalne zajednice, članovi kriznih štabova (kriznog štaba).

Odluku o izboru, rasporedu golontera donosi Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske u koordinaciji sa JZU Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske i jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

4.Volonterski rad trajaće do prestanka potrebe za volonterskim radom što će odrediti Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske i nadležne institucije Republike Srpske.

5.Prijava se vrši lično ili telefonski u područnim odjeljenjima Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.

PO Banja Luka (Vojvode Radomira Putnika 17). Telefon: 121, 051/211-376.

PO Doboj (Braće Jugovića 1) . Telefon: 121, 053/241-717.

PO Bijeljina (Knez Ivo od Semberije 47-C). Telefon: 121, 055/207-386

PO Sokolac (Glasinačka 66). Telefon: 121, 057/448-236.

PO Trebinje (Memanjina 7). Telefon: 121, 059/261-179.

Kandidati koji su se prijavili ng javni poziv za angažovanje po mjestu boravka volontera u dostavi hrane i lijekova licima starosti preko 60 godina, a ne nalaze se u Bazi volontera Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske trebaju prilikom prijave, uz pomoć radnika RUCZ RS koji zaprima prijavu, ispuniti prijavni obrazac.

6.Prijave na ovaj javni poziv mogu se podnijeti od dana objave javnog poziva u medijima (SRNA, RTRS) i na službenoj internet stranici Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske (http://ruczrs.org/) dok traje potreba za volonterima.

Preuzeto sa: Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske

U OSTALIM VIJESTIMA