ČLANOVI PROJEKTNOG TIMA UČESTVOVALI NA INAUGURACIJI PROJEKATA INTERREG PROGRAMA ZA DUNAVSKU REGIJU 2021-2027

Članovi projektnog tima „Zelena, mistična Dunavska pripovjedačka ruta – Transnacionalna valorizacija prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa u cilju socijalno – ekonomskog razvoja ruralnih dijelova Dunavskog regiona“, skraćeno „Mystical Danube“ (Mistični Dunav), Vesna Marinković Vojvodić i Momir Širko, učestvovali su na događaju inauguracije 53 projekta u okviru Interreg programa za dunavsku regiju 2021-2027, u kojima učestvuju korisnici iz BiH, koji je održan 18. aprila u Sarajevu.

U drugom dijelu događaja održana je implementacijska radionica za projektne partnere, kao dio aktivnosti izgradnje kapaciteta za učešće u programima teritorijalne saradnje.

Projekat je podržan od strane Interreg programa za Dunavsku regiju, finansiranogod strane Evropske unije.

U OSTALIM VIJESTIMA