Danas će se održati prezentacija projekta „Manjača kao turističko-rekreativi kompleks“

Nakon Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji, predložen je plan razvoja platoa Manjača kroz najavu projekta čija će prezentacija biti upriličena danas – „Manjača kao turističko-rekreativi kompleks“  s početkom u 17 časova  u prostorijama Razvojno-edukativnoh centra „Ekonomija“ Centra za razvoj poljoprivrede i sela – na lokaciji Manjača.

Projekat  ima za cilj razvoj „zone Manjača“ kao novog turističkog i rekreativnog  kompleksa i kao takav rezultat je zajedničke saradnje i inicijative Turističke organizacije Banja Luka, Gradske razvojne agencije i Centra za razvoj poljoprivrede i sela koji su prepoznali Manjaču kao područje izuzetnih potencijala.

Ovaj jedinstveni i inovativni projekat nudi razvoj modernih turističkih i sportskih kapaciteta, novih poslovnih modela uz očuvanje regije sa svojim ruralnim obilježjima.

Najznačajniji ciljevi projekta „Turističko-rekreativni kompleks Manjača“ su svakako zaštita prirodnih resursa koji su nam na raspolaganju i unapređenje postojeće infrasturkture kroz prostorno planiranje, formiranje atraktivnih kapaciteta za razvoj turističkih potencijala, promocija i očuvanje domaćih proizvoda i kulture. Takođe, vrlo važan cilj je i rast kvaliteta života lokalnog stanovništva, čime bi se osiguralo i očuvanje lokalnog identiteta u vremenu globalizacije.

Gradska razvojna agencija je prepoznala značaj raznovrsnije turističke ponude grada, koja bi imala snažan uticaj na promociju poslovnog okruženja, što se jasno pokazalo u mnogim slučajevima, kako u okruženju tako i u svijetu.

Zbog potencijala samog lokaliteta Manjače, značajan naglasak je stavljen na razvoj rekreativnog, adrenalinskog i etno turizma.

Revitalizacija ovog lokaliteta i realizacija projekta prema predloženom idejnom rješenju i sa njegovim postojećim resursima, predstavljala bi najatraktivniji turističko-izletnički prostor na teritoriji grada, čime bi se stvorili uslovi za kontinuiran dolazak i boravak turista u toku cijele godine.

U svrhu realizacije projekta neophodna je podrška Grada Banjaluke, Vlade Republike Srpske i eventualnih međunarodnih donatora i fondova koji bi obezbijedili dio novčanih sredstava za konačnu realizaciju.

Mr Mario Milanović

Direktor Gradske razvojne agencije Banja Luka

U OSTALIM VIJESTIMA