Dodijeljeni sertifikati za uspješno završene obuke na CAD sistemima kao i oprema za kabinet

U okviru projekta „Jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u sektorima prerada tekstila i kože“ koji implementira Gradska razvojna agencija, dodijeljeni su sretifikati za uspješno završenu obuku na CAD sistemima u odjevnoj industriji, ali i oprema za kabinet Tehnološkog fakulteta u vidu plotera velikih formata model: DOT 180 ultra wide print.

U grupi za CAD sisteme, sedam kandidata je pohađalo i uspješno završilo obuku na Tehnološkom fakultetu, a trenutno se jedan kandidat zaposlio. Obuka je trajala 100 časova i kandidati su se obučavali za izradu konstrukcija za odjevne predmete, izradu krojne slike, kao i gradiranje i digitalizaciju krojnih dijelova u programskom paketu Optitex CAD.

Ovaj projekat finansira Evropska unija kroz program ILO – Međunarodna organizacija rada, a njegova ukupna vrijednost iznosi 64 593 €.

U OSTALIM VIJESTIMA