Donacija agencije: Tehničkoj školi u Banjaluci 5 računara

Gradska razvojna agencija je iz vlastitih sredstava donirala rukovodstvu Tehničke škole u Banjaluci pet računara, a sa ciljem da učenicima ove škole obezbijedi bolje uslove za  usavršavanje i prakatičnu nastavu.

Agencija u budućnosti planira da ovoj školi obezbijedi CNC mašinu kako bi učenici stekli što više znanja i upoznali se sa novim tehnologijama.

U OSTALIM VIJESTIMA