Edukacija iz oblasti asistivne tehnologije i ORL za zaposlene u partnerskim ustanovama

Radionicama iz oblasti asistivnih tehnologija i ORL, završena je aktivnost edukacije prvog nivoa, tj. obuke zaposlenih u partnerskim ustanovama projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “ –  ASIQ.

Edukacija iz oblasti asistivnih tehnologija održana je 28. jula 2021. godine, a iz oblasti ORL 16. avgusta 2021. godine. Prije ovoga održane su edukacije iz oblasti logopedije i senzorne integracije, pa je ovim kompletirana planirana aktivnost edukacije koja je održana online, uz učešće blizu 65 lica, a obzirom na odabrene teme i vezu sa svakodnenim obavljanjem poslova u svojim ustanovama, dosta učesnika je uzelo učešće u više termina.

Projekt ASIQ finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje od 1. jula 2020. do 31. decembra 2021. godine, ukupna vrijednost mu je 575. 122,00 EUR, a Gradska razvojna agencija Banja Luka je vodeći partner projekta.

U OSTALIM VIJESTIMA