Edukacija iz oblasti senzorna integracija i logopedija za zaposlene u partnerskim ustanovama

U sklopu projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “ –  ASIQ započela je aktivnost edukacije zaposlenih u partnerskim ustanovama: JU Centar „Zaštiti me“,  JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha u govora Banja Luka“, Osnovna škola „Voštarnica“ Zadara i „Resursni centar za djecu i mlade“ Podgorica.

Edukacija iz oblasti logopedije je održana 09. jula 2021. godine, dok je edukacija iz oblasti senzorne integracije održana 12. jula 2021. godine. Ova aktivnost je usko vezana sa aktivnošću nabavke opreme, obzirom da su projektni partneri prethodno dobili tematsku opremu za rad sa svojim korisnicima. U skladu sa epidemiološkim mjerama i preporukama, edukacija je izvedena online, a učešće je uzelo blizu 70 učesnika.

Kroz ovu aktivnost planirano je održavanje edukacije za oblasti asistivnih tehnologija i ORL-a.

Projekt ASIQ finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje od 1. jula 2020. do 31. decembra 2021. godine, ukupna vrijednost mu je 575. 122,00 EUR, a Gradska razvojna agencija Banja Luka je vodeći partner projekta.

U OSTALIM VIJESTIMA