Ekonomsko osnaživanje mladih

Pozivamo sve studente i učenike završnih razreda srednjih škola da se prijave na seminar “Ekonomsko osnaživanje mladih” koji će se, u periodu od 5. do 7. oktobra 2017. godine, održati u poslovnoj sali hotela “Bosna”. Seminar organizuje Omladinska asocijacia “Akta” koja postoji od 2015. godine i aktivna je na području afirmacije mladih u društvu. Ovaj seminar, sponzorisan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država BiH, uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, ima za cilj osposobljavanje mladih učesnika za sticanje radnog iskustva u toku obrazovanja i obučavanje s namjerom da se na tržištu rada predstave što atraktivnije i istaknu od mase prilikom apliciranja za budući posao. Takođe, svi participanti će u sklopu seminara savladati osnovne vještine pregovaranja, javnog obraćanja, kao i prezentovanja ideja potencijalnim investitorima. Učesnici će kroz predavanja i radionice biti upoznati s procesima registracije pravnih lica, pisanju projektnih prijedloga i komuniciranju sa strankama, te naučiti više o poslovnim djelatnostima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, što je znanje od praktične važnosti na današnjem tržištu.Po zarvšetku seminara svim učesnicima će se dodijeliti certfikati za uspješno pohađanje, kao i profesionalno standardizovane biografije u elektronskoj i štampanoj formi na srpskom i engleskom jeziku. Biografije i certifikati će naići na praktičnu primjenu u budućim poslovnim i obrazovnim avanturama učesnika, a stečena znanja doprinijeće njihovom ekonomskom osnaživanju.

Aplikacije su dostupne na sledećem linku: www.actabl.org/aplikacija_za_seminar

Aplikacije su otvorene do 25. septembra 2017. i trebaju se poslati na mail: acta@mail.com

U OSTALIM VIJESTIMA