ELAS POZIVA ŽENE DA SE ZAPOSLE U NJIHOVOJ KOMPANIJI

ELAS je Moderna kompanija koja se u oblasti prerade metala bliži 25. godišnjici rada, osnovana 8. marta 1994. godine. Izvozno orijentisana. 180 zaposlenih, s tendencijom rasta. Posluje na 7.500 m2, a kroz godinu ili dvije, kvadratura radnog prostora će se gotovo utrostručiti. Brza proizvodnja i kvalitetan proizvod učinili su Elas prepoznatljivim.

ELAS zaposlenima nudi sigurnost. Rad u prijatnom okruženju. Pripadnost pozitivnom kolektivu. Znanje. Izazov. Lični rast. Kvalitet života.

Zašto baš žene?

Nasuprot poznatom uvjerenju da muškarci u prosjeku ostvaruju bolje rezultate u odnosu na žene, praksa u komapaniji Elas govori drugačije. Iako je u proizvodnji trenutno znatno manji broj zaposlenih žena u odnosu na muškarce, sa rezultatima koje žene ostvaruju rukovodstvo kompanije je izuzetno zadovoljno. Pristup poslu, odgovornost i preciznost su jače strane radnica kompanije, što im je izuzetno važno.

Po inerciji, muška populacija je zainteresovanija za poslove u obradi metala, te najveći broj kadidata koji su zainteresovani za rad u kompaniji Elas jesu muškarci. Međutim, sa razvojem firme usložnjavaju se i potrebe, te se neminovno proširuje i obim pitanja sa kojima se kompanija bavi. Smatraju da su sada dovoljno veliki da mogu da utiču na okruženje u smislu boljeg razumijevanja kvaliteta i zahtjeva radnih mjesta koje nude, kao i na promjenu svijesti i razbijanje predrasuda da obrada metala nije za žene.

Oglašena radna mjesta zahtijevaju spretnost, ali ne i posebnu fizičku snagu, s obzirom da većina pozicija nije teža od 2-3 kilograma. Mentalne sposobnosti kao što su koncentracija, pažnja, logičko zaključivanje, daleko su važnije za ove poslove. Iz tog razloga, plate u firmama metalskog sektora u prosjeku su više u odnosu na plate većine proizvodnih firmi iz drugih djelatnosti.

Prednost imaju kandidati sa završenom školom mašinskog usmjerenja, odnosno kandidati koji imaju radno iskustvo u obradi metala, s tim da iz kompanije Elas poručuju kako nisu isključivi po tom pitanju. Spremnost za učenje, odlučnost i uloženi trud mogu da nadoknade nedostatak kvalifikacija za određeno radno mjesto. Kompanija Elas je tu da priliku za učenje i rad ponudi zainteresovanima.

Više o radnim mjestima na linku.

Kompanija Elas je već u julu mjesecu zaposlila 11 radnika, a pored objavljenih radnih mijesta sa linka, nude još 3 radna mjesta na pozicijama brušenja i punktovanja.

U OSTALIM VIJESTIMA